Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

VTVPMC Energetikos ir mechatronikos skyrius, Transporto ir verslo skyrius

  Įstaigos pavadinimas: VTVPMC Energetikos ir mechatronikos skyrius, Transporto ir verslo skyrius

  Savivaldybė: Vilniaus m. sav.

  Adresas: Kalvarijų g. 159, Parko g. 67

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Ugdyti mokinių teisinį sąmoningumą

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  moksleiviai, mokytojai

  Veiklų aprašymas:
  Pamoka-diskusija Uždaviniai: Mokiniai mokės: 1. Konstruktyviai bendrauti, bendradarbiauti. 2. Išsakyti savo nuomonę, pagrįsti savo pasirinkimą. 3. Įvertinti savo žinias. Trukmė: 60 min. Priemonės: skaidrės, vardų knyga, spalvoti pieštukai, padaloma medžiaga, lenta. Organizavimas: visa grupė, poros, mažos grupės, individualiai Pamokos-diskusijos eiga: 1. Pasisveikinimas, supažindinimas su popietės tikslu. 2. Pagrindinė dalis 1) Minčių lietus. Kas yra vaikas? 2) Minčių lietus. Kas yra vaiko atstovas? 3) Mokiniai po vieną baigia frazę „ Aš turiu pareigą...“ Demonstruojamos vaiko pareigos apibendrinimui. 4) Lentelės „Sąrašas veiksmų, kurie vaikams draudžiami įstatymu“ pildymas Apibendrinama vaiko teisinė atsakomybė. 5) Pratimas „Poreikių tortas“. Ant lentos nupiešiamas apskritimas, pavadintas poreikių tortu ir padalinamas į 6 dalis. Mokinių paprašoma išvardinti savo, paauglio, pagrindinius gyvenimo poreikius. 6) Praktiką siejame su teorija. A. Maslow poreikių piramidė. 7) Paprašome mokinius pabaigti frazę: Aš turiu teisę į... Užduotį apibendrina vaiko teisės, vaikas ir socialinė aplinka. 8) Užduotis “Konstitucinė Komisija”. Mokiniai padalijami į dvi grupes. Viena grupė kuria teisę, kiti pareigą. Užduoties credo Vieno žmogaus teisės negali pažeisti kitų žmogaus teisių. DISKRIMINACIJA IR PATYČIOS Vaikai, kurie yra diskriminuojami ir iš kurių yra tyčiojamasi dėl jų šeimos statuso, veiklos, pažiūrų, lyties, religijos, turi teisę į apsaugą. TAVO PAREIGA - išmokti priimti kitoniškumą, nes visi, būdami skirtingi, nori būti laimingi. Tokiu būdu išnagrinėjamos pagrindinės vaiko teisės, tokios kaip vaiko interesai, tėvų atsakomybė ir t.t). 3. Užduotys vaiko teisių įtvirtinimui. Vaiko interesai. Pratimas „Mes panašūs, mes skirtingi“ Mokiniai susėda ratu ir paeiliui vienas kitam sako žodžius, prasidedančiu kreipiniu Tu panašus į mane tuo, kad.... Kitas atsako Aš skiriuosi nuo tavęs tuo, kad... Tėvų atsakomybė. Užduotis „Tėvai ir Vaikai“. Viena grupė mokinių - tėvai, kita - vaikai. Abi grupės turi sudaryti savo teisių sąrašą. Po to tėvai ir vaikai paeiliui reiškia savo teises vieni kitiems. Teisinga teisė ta, kuri priimta abiejose grupėse. Teisė į vardą. Žaidimas „Mano vardas“. Mokiniams pasiūloma papasakoti savo vardo reikšmę, interpretuoti, galima pasinaudoti vardų knyga Teisė reikšti savo pažiūras. Pratimas poromis. Poros pradeda mažą dialogą, kurio tikslas keičiant intonaciją, gestikuliuojant ir sakant tik šiuos žodžius, priversti partnerį pakeisti savo nuomonę. A. Man sekasi puikiai. B. Bet tu neatrodai laimingas. Teisė į poilsį ir laisvalaikį. Individualus darbas. Pratimas „Marškinėliai su užrašu“(žr. 34 skaidrė). Užrašas turi apibūdinti paauglį dabartiniu momentu. 4. Apmąstymas ir užbaigimas. Mano jausmas.

Grįžti Viršus