Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija

  Savivaldybė: Šilalės r. sav.

  Adresas: D. Poškos 24

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Šių, 2013-2014 m. m., veiksmo savaitės BE PATYČIŲ metu sieksime skatinti pagarbų ir draugišką bendravimą,todėl ir visą savaitę įvardinsime DRAUGYSTĖS SAVAITĖ - 2014. Manome, kad numatomos veiklos kvies labiau nei kasdien pagalvoti, koks esu aš, koks norėčiau būti, kaip elgiuosi su savo bendraklasiais, bendramoksliais, mokytojais, tėvais, kokio elgesio savo atžvilgiu pageidaučiau iš kitų.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Pagrindiniai dalyviai: 1-4, 5-8 klasių mokiniai ir kiti - mokytojai,tėvai, mokyklos specialistai.

  Veiklų aprašymas:
  Kovo 24-28 d. d.: 1) veiks DRAUGYSTĖS PAŠTAS, kuriame kiekvienas turės galimybę parašyti ir išsiųsti PADĖKOS, ATSIPRAŠYMO AR PRAŠYMO laiškelį draugui, bendraklasiui, bendramoksliui, mokytojui, mokyklos darbuotojui. 2) Mokinių iniciatyvinė grupė ir akcijos organizatoriai prieš pirmą pamoką dalins INFORMACINIUS SKIRTUKUS, kuriuose išreiškiamas raginimas būti aktyviais veiksmo savaitės dalyviais, o taip pat supažindinimas su Draugystės savaitės tikslu ir numatomomis veiklomis. 3) Paruošiamas INFORMACINIS – ŠVIEČIAMASIS stendas ir PREVENCINĖS LITERATŪROS pristatymas mokyklos skaitykloje. 4) INFORMACINIO LANKSTINUKO apie patyčių prevenciją platinimas mokinių tėvams mokyklos interneto svetainėje. Kovo 25-27 d.: 1) Srautiniai užsiėmimai 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams: trumpi susitikimai su mokyklos psichologe ir socialiniais pedagogais apie kokybišką mokinių tarpusavio bendravimą. 2) Bendra klasių veikla – GERUMO DELNAI: ant kiekvienos klasės durų suklijuojami vaikų popieriniai delniukai, kuriuose kiekvienas išreikš savo nuomonę draugystės tema – kas stiprina draugystę, kas ją sugriauna, patarimai, mintys apie draugystę, geranoriškumą, atjautą, supratingumą, toleranciją – gerumą (ši veikla numatoma etikos/tikybos pamokų, dailės, klasės valandėlių metu). Kovo 26-27 d. – Vaikų kūrybinė veikla: 1-8 klasių DRAUGYSTĖS KNYGOS kūrimas: vaikų eilėraščiai, pasakojimai, trumpi kūrinėliai, piešiniai, mintys, palinkėjimai draugystės tema. Visų klasių darbeliai - knygos puslapiai - bus surišti į vieną didelę knygą, kurią perduosim mokyklos skaityklai. Penktadienį, 28d., knyga TV ekrane bus pristatoma I a. fojė. Kovo 28 d. - Draugystės pašto laiškų išdalijimas, Draugystės knygos pristatymas TV ekrane I a. fojė ir vaikų pagamintų skirtukų: NUSIŠYPSOK, PADĖKOK, PRALINKSMINK, PAGUOSK, NURAMINK dalijimas.

Grįžti Viršus