Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Kretingos raj. Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Kretingos raj. Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla

  Savivaldybė: Kretingos r. sav.

  Adresas: Jokūbavas, Kretingos g. 21,

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Siekiama parodyti, kad tik bendraudami ir bendradarbiaudami sukursime šiltą, jaukią, draugišką mokyklos aplinką, kurioje visa mokyklos bendruomenė galės jaustis saugiai.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Moksleiviai, mokytojai, pagalbos vaikui specialistai(soc.pedagogė, psichologė), savanorių mini info centro atstovai(paskaita).

  Veiklų aprašymas:
  ,,Mes prieš patyčias“ Gerumo, atjautos, supratingumo šiuolaikinėje visuomenėje niekuomet nebus per daug. Pasitelkiant įvairias meninės raiškos priemones, mokiniai bus skatinami įsitraukti į įvairias organizuojamas veiklas, kuriomis bus siekiama sukelti norą padėti vieni kitiems, būti atsakingais, tolerantiškais, gerinti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei skatinti teigiamą mokinių tarpusavio sąveiką. Savaitę pradėsime nuo užsiėmimų su mažaisiais mokyklos bendruomenės nariais. Kovo 24 dieną klasės valandėlė 2 klasės mokiniams ,,Aš bendrauju ir bendradarbiauju“. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai bus skatinami nuolat bendrauti ir bendradarbiauti. Kovo 26 pamoką klasės valandėlė 1 klasės mokiniams ,,Būk draugiškas“. Kovo 26 dieną. Psichologės klasės valandėlė 1-3 klasių mokiniams,,Moku bendrauti be patyčių". Kovo 28 dieną filmo ,,Nekentėk tyloje“ peržiūra ir aptarimas skirtas 7 klasės mokiniams. Kovo 24 -28 dienomis užsiėmimai mokyklos muziejuje ,,Mes augame drauge“.(Pertraukų metu vyresniųjų klasių mokiniai kartu su pradinių klasių mokiniais vykdys įvairias veiklas: žais įvairius žaidimus, vaidins įvairias situacijas, bendradarbiaudami spręs įvairias (išgalvotas) situacijas, drauge ieškos problemos sprendimų būdų.) Kovo 28 dieną mokinių pieštų gėlių kompozicija ,,Žydėk draugyste!“ Kiekviena klasė sukurs po 5 gėles nuo klasės. Ant žiedlapių užrašys ko jų manymu reikia siekiant sukurti draugišką mokyklos aplinką. Žiedai papuoš mokyklos kieme esantį medelį. Kovo 24-28 dienomis. Filmuko sukurto mokyklos mokinės ,,Gerumo savaitės mokykloje akimirkos“ pristatymas.Vasario 10-14 dienomis mokykloje buvo skelbiama ,,Gerumo savaitė“. Šios savaitės tikslas - skatinti mokinius būti geresniais ne tik šią savaitę, bet ir visus ištisus metus. Kovo 28 diena skelbiama mokykloje,,Emocijų diena”. Mokiniai savo emocijas galės išreikšti nusipiešę veiduką ir prisisegę. Pamatę kurį nors mokyklos bendruomenės narį liūdną visi jausime pareigą pasidomėti kas jam, pasidomėsime gal galime kuom nors padėti. Kovo 27 dieną mokykloje svečiuosis savanorių mini info centro atstovai. Paskaita ,,Prekyba žmonėmis".

Grįžti Viršus