Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija

  Savivaldybė: Vilniaus r. sav.

  Adresas: A. Mickevičiaus 20, Nemenčinė, Vilniaus r.

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Tikslas: skatinti draugiškus vaikų, suaugusiųjų tarpusavio santykius ir kurti saugią mokyklą, kurioje nebūtų patyčių ir smurto. Šukis (2014 m.) – įveikime visų rūšių patyčias statydami gėlių „tiltus iš širdies į širdį“!

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Dalyvaus visą gimnazijos bendruomenė, mokiniai nuo 1 kl. iki 12 kl., kl. vadovai,dalykų mokytojai, socialinė pedagogė, psichologė.

  Veiklų aprašymas:
  1.Kovo 10 - 19 d. Kiekvienas mokinys piešia gėles ant kurių parašo savo gerus palinkėjimus (gimnazijos bendruomenės nariams) per dailės pamokas. Taip stengsimės visų rūšių patyčias nugalėti gerumu, šiluma ir užuojauta. Iš kiekvienos klasės gėlių surišama girlianda- „tiltas iš širdies į širdį“ 2. Kovo 20 - 21 d. Gimnazijos koridorių papuošimas girliandomis - „tiltais iš širdies į širdį“. Šventinės ir pozityvios nuotaikos sukūrimas. Korpusas nr. 1, 2 Girliandas kabina 8 kl. mokiniai- savanoriai. Dir. pavaduotojas ūkio reikalams V.Ivanauskas. Koordinuoja: N. Kriaučiūnienė 3. Kovo 24 - 28 d.Pradinių klasių mokinių ir mokytojų bendra instaliacija skirta „Savaitei be patyčių“ paminėti- „Tiltas iš širdies į širdį“. Korpusas nr. 3 4. Kovo 24, 25 d. Akcija „Pasisveikink ištiesus ranką ir pasakius kažką gero, iš širdies kitam“. Mokinių parlamento atstovai pasisveikina ir pakabiną gėlytę žmogui. Taip siekiama, kad būtų kuo daugiau gimnazijos bendruomenės narių gavusių pozityvius įspūdžius, kurtusi draugiška aplinka. Korpuse nr.1, 2, 3 per pertraukas. Skatinami sveikintis ištiesus ranką- visi gimnazijos bendruomenės nariai 5. Kovo 22 - 28 d. Gimnazijos stendų apipavidalinimas temomis skirtomis kovai su patyčiomis ir smurtu. Korpusas nr.1, 2, 3 Parengia medžiagą: socialinė pedagogė, psichologė, Vaiko gerovės komisija, specialiųjų poreikių mokiniai, R. Vaškevič 7c kl., K. Godlevska 7b kl. 6. kovo 24, 25 d. Prezentacijos „ Svarbūs klausimai ir atsakymai“ demonstravimas koridoriuose. Bus siekiama skatinti susimąstyti, kokie mūsų gebėjimai gyvenime yra svarbesni, nes jie veikia mus supančius aplinkinius. 7. Kovo 24-28 d. Klasių vadovai „Savaitės be patyčių“ metu raginami pravesti klasės valandas, diskusijas su mokiniais, skirtomis suvokti patyčių žalą, kokiais būdais su jomis reikėtu kovoti. 8. G1,7c kl. mokinių pamoka „Iš širdies į širdį“ 5c klasėje. Parengia gimnazijos psichologė. 9.Kovo 24-28 d. Socialinės pedagogės klasės valanda „Darbas su neigiamomis emocijomis“ 7c/8c,7a, 7b klasių mokiniams. 10. Kovo 17-28 d. Filmo „Patyčios“ peržiūra, situacijų analizė. su socialine pedagoge. 11.Kovo 26 d. Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje G1b klasės 4 mokinių dalyvavimas ir pranešimas konferencijoje „Patyčios mokykloje: priežastys, pasekmės, prevencija“ kartu su psichologe. 12. Kovo 27 d.Lietuvių kalbos pamoka – renginys „Tiltas iš širdies į širdį“ G1a, G1b klasių mokiniams. 13. Kovo 28 d. 11.45 -12.00 val. Savaitės be patyčių užbaigimas. Bendra 5-8, G1-G4 kl. mokinių nuotrauka sustojus gėlės (šių metų tolerancijos ženklo) forma. Prie korpuso nr. 1, pievelėje.Sustatymas – mokiniai savanoriai iš Mokinių parlamento. Foto būrelio narių renginių veiklos fotografavimas. Talpinimas gimnazijos internetinėje svetainėje.

Grįžti Viršus