Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Kauno lopšelis-darželis "Vaidilutė"

  Įstaigos pavadinimas: Kauno lopšelis-darželis "Vaidilutė"

  Savivaldybė: Kauno m. sav.

  Adresas: Draugystės g. 5 c

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Draugiškas sugyvenimas

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai, pedagogai, tėvai

  Veiklų aprašymas:
  Žaidimų agresijai įveikti programa priešmokyklinėse grupėse “Peštukai prie derybų stalo”. Ugdomųjų žaidimų programėlė ikimokykinėse grupėse “Mokomės pažinti savo ir kitų jausmus”. Tyrimo "TĖVŲ POŽIŪRIS Į PATYČIŲ MASTĄ, PRIEŽASTIS IR PREVENCIJOS GALIMYBES KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE “VAIDILUTĖ” pristatymas ugdytinių tėvams, pedagogams, bendruomenei. Šventė "Draugystės ratelis"

Grįžti Viršus