Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Vilkaviškio „Ąžuolo" progimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Vilkaviškio „Ąžuolo" progimnazija

  Savivaldybė: Vilkaviškio r. sav.

  Adresas: J, Basanavičiaus g.17

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Tęsti ir aktyvinti draugiškus mokinių ir mokyklos bendruomenės tarpusavio santykius pagrįstus pagarba, tolerancija, kurti palankų emocinį mikroklimatą.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Akcijoje dalyvaus 0-8 kl. mokiniai, klasių auklėtojai ir vadovai, mokinių tarybos nariai, tėvų komiteto atstovai, mokyklos pagalbos specialistai (socialinė pedagogė, psichologė, mokytojo padėjėja)

  Veiklų aprašymas:
  Kovo 24 d. progimnazijos foje bus parengtas informacinis stendas apie akciją „Veiksmo savaitė be patyčių 2014". 0-8 kl. mokiniai gamins „Draugystės knygas", kuriose sudėsime mokinių darbus (eilėraščius, pasakojimus, piešinius), kuriuose atsispindės draugystės ir bendravimo temos, atskleista patyčių žala. Išrinksime įdomiausią knygą bei kūrybiškiausią ekslibrisą,kuriuos dovanosime mokyklos bibliotekai. Vyresniųjų klasių mokiniai apsikeis su pradinių klasių mokiniais emblemomis „Be patyčių 2014". Savaitės eigoje su mokiniais klasių valandėlių metu vyks diskusijos apie patyčių žalą, peržiūrėsime filmus apie patyčias, dalinsimės nuomonėmis ir jausmais, kylančiais po filmų peržiūros.

Grįžti Viršus