Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Ukmergės mokykla - darželis "Varpelis"

  Įstaigos pavadinimas: Ukmergės mokykla - darželis "Varpelis"

  Savivaldybė: Ukmergės r. sav.

  Adresas: Stoties g. 8, Ukmergė

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Tolerancijos, gerumo, draugystės suvokimas, patyčių prevencija.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  1-4 klasių mokiniai, vaikų darželio ugdytiniai.

  Veiklų aprašymas:
  UKMERGĖS MOKYKLOS - DARŽELIO ,,VARPELIS“ PPREVENCINIŲ RENGINIŲ PRIEŠ SMURTĄ IR PATYČIAS VEIKLOS PLANAS 1. Projektas Tolerancijos dienai paminėti. Tolerancijos gėlės Pramonės mikrorajono gyventojams 2013 m. lapkričio mėn. Jolita Vaidonavičienė 2. Renginiai ,,Savaitė be patyčių“. Gerumo savaitės „Ištiesk gerumo ranką“ organizavimas. 2014 m. kovo mėn. 24 - 30 d. Gražina Skapienė Klasių/grupių auklėtojos 2.1. Individualūs pokalbiai su mokiniais Esant poreikiui Klasių/grupių auklėtojos 2.2. Diskusijos per klasių valandėles 2014 m. kovo mėn. Klasių auklėtojos 2.3. Pokalbiai per etikos ir tikybos pamokas 2014 m. kovo mėn. Mokytojos 2.4. Piešinių konkursas ,,Draugystė“ 2014 m. kovo mėn. 28 d. Klasių/grupių auklėtojos 2.5. Videofilmų peržiūra ir aptarimas 2014 m. kovo mėn. 3-4 klasių auklėtojos 2.6. Animacinių filmukų žiūrėjimas ir aptarimas 2014 m. kovo mėn. 1-2 klasių auklėtojos 2.7 Organizuoti apklausą apie patyčių ir priekabiavimo paplitimą ugdymo įstaigoje ir artimiausioje aplinkoje. 2014 m. kovo mėn. Socialinis pedagogas 3. Pagalbos vaikui, patyrusiam smurtą ar patyčias, organizavimas. Esant poreikiui Socialinis pedagogas, Vaiko gerovės komisijos nariai 4. Individualus darbas su vaikais, iškilus krizinei situacijai. Esant poreikiui Klasės/grupės auklėtojas, Vaiko gerovės komisijos nariai 5. Individualus darbas su tėvais dėl smurto ir patyčių, iškilus krizinei situacijai. Esant poreikiui Specialusis pedagogas, Socialinis pedagogas, Klasių/grupių auklėtojas 6. Prevencinių programų, integruotų į ugdymo procesą, įgyvendinimo koordinavimas. Visus metus Vaiko gerovės komisijos pirmininkas, Specialusis pedagogas

Grįžti Viršus