Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

  Savivaldybė: Pasvalio r. sav.

  Adresas: P. Vileišio g.7, Pasvalys

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Pristatyti bendruomenei mokinių mentorystės projektą, skatinantį aktyvią savanorišką mokinių pagalbą draugams, mažinantį socialinę atskirtį ir puoselėjantį bendruomeniškumą, ir paraginti mokinius aktyviai jame dalyvauti.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Mokiniai, tėvai, mokytojai ir kiti gimnazijos darbuotojai.

  Veiklų aprašymas:
  Mokinių atstovybės organizuojamos klasių valandėlės mentorystės tema „Aukime kartu“; psichologės paskaitos „Kada kreiptis pagalbos“; individualios konsultacijos su mentoriais; fotografijų paroda „Draugiškas pasaulis“; informacinių lankstinukų tėvams „Kaip padėti vaikui“ platinimas; susitikimai su buvusiais mokiniais, dalyvaujančiais savanorystės programose; dorinio ugdymo pamokos „Ar pasiaukojimas ir savanorystė šiandien prasmingi?“; koncertas ir mentorių apdovanojimas ženkleliais.

Grįžti Viršus