Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis

  Įstaigos pavadinimas: Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis

  Savivaldybė: Panevėžio m. sav.

  Adresas: Vilties g. 18 a , Panevėžys

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  stiprinti dvasinių-moralinių vertybių reikšmingumą ikimokykliniame amžiuje

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Lopšelio-darželio ugdytiniai(175-180),pedagogai*specialistai(12),ES savanoriai atliekantys savanorystę lopšelyje-darželyje(Prancūzijos,Ispanijos,Turkijos),Panevėžio Kolegijos studentai atliekantys praktiką lopšelyje-darželyje,tėveliai(20),Panevėžio Vyskupijos Jaunimo, Katehetikos centrai, kiti soc.partneriai.

  Veiklų aprašymas:
  1.Meninės-kūrybinės raiškos popietinės dirbtuvėlės su ugdytiniais įstaigoje; 2.Dvasines-moralines vertybes ugdančių filmukų peržiūra įstaigoje; 3.Dvasiniai pokalbiai su ugdytiniais išryškinant žmogiškasias vertybes; 4.ES savanorių veikla su lopšelio-darželio ugdytiniais, akcentuojant pagarbą žmogui kalbančiam kita kalba, kitos kūno spalvos; 5.Studentų ir ugdytinių kūrybinis darbas" Jausmų pasaulis";

Grįžti Viršus