Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

  Savivaldybė: Šiaulių r. sav.

  Adresas: Kapų g. 9, 81154 Kuršėnai

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Skatinti vaikų draugiškumą, nepakantumą patyčioms.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Moksleiviai ir mokytojai

  Veiklų aprašymas:
  1. Kovo 18 d. – Šypsenėlių diena. Kiekvienos klasės mokiniai tą dieną papuošia savo klasę ir koridoriaus dalį šypsenėlėmis. Puošiama biblioteka, skaitykla, valgykla, sporto salė. 2. Kovo 19 d. – Poezijos diena. Klasėse organizuojamas ketureilių konkursas „Šypsena – draugystės pradžia“, išrenkamas geriausias ketureilis. Jis pristatomas organizatoriams, kurie iš visų pristatytų išrinks 5 geriausius ir juos paskelbs mokyklos internetinėje svetainėje. Nugalėtojai bus paskatinti asmeniniais prizais. 3. Kovo 20 d. – Komplimentų ir staigmenų diena. Mokytojai skatina vaikus sakyti vienas kitam komplimentus, daryti malonias staigmenas. Pertraukų metu pradinių klasių mokiniams rodomi filmukai, skatinantys draugystę, gerus tarpusavio santykius. Vyresniųjų klasių mokiniams socialinės pedagogės kabinete rodomas filmas „Kaltė“. 4. Kovo 21 d. – Susitelkimo diena. Mokiniai, padedami mokytojų, atlieka kolektyvinius meninius darbus (aplikacijas, koliažus ir pan.) patyčių prevencijos tema ir papuošia jais savo klasių duris. 5. Kovo 22 d. - „Flashmobo “akcija. Visą savaitę klasėse vedamos valandėlės, vyksta pokalbiai, kuriuose akcentuojamas nepakantumas patyčioms.

Grįžti Viršus