Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Degučių mokykla-darželis

  Įstaigos pavadinimas: Degučių mokykla-darželis

  Savivaldybė: Marijampolės sav.

  Adresas: Rasos g. 21, LT-68181 Marijampolė

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Veiksmo savaitės metu ugdysime pagarbą ir toleranciją šalia esantiems, šiltus ir draugiškus tarpusavio santykius, kolektyviškumo ir bendruomeniškumo jausmą.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ugdytiniai, pedagogai.

  Veiklų aprašymas:
  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai dalyvaus priešmokyklinio ugdymo grupės, besimokančios pagal programą "Zipio draugai", organizuojamame renginyje "Aš- tarp mažųjų draugų". 1-2 kl. mokiniai pieš plakatus. 3-4 kl. mokiniai ruoš lankstinukus ir skrajutes. Darbščiųjų rankų būrelis ruoš renginiui prizus.

Grįžti Viršus