Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Rokiškio lopšelis-darželis ,,Varpelis"

  Įstaigos pavadinimas: Rokiškio lopšelis-darželis ,,Varpelis"

  Savivaldybė: Rokiškio r. sav.

  Adresas: Jaunystės 15, Rokiškis

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Turėti draugą - reiškiasi juo būti

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Dalyvaus lopšelio-darželio ,,Varpelis" ugdytiniai, pedagogai, tėvai.

  Veiklų aprašymas:
  1.Plakato ,,Būk mano draugas" kūrimas priešmokyklinėje grupėje. Plakate atsispindės tai, kas padeda išsaugoti draugystę ir draugus ir kas trukdo. 2.Žaidimų diena „Mes kartu ir mums smagu“.Tikslas-pasijusti grupės nariu, atsakingu už bendros veiklos sėkmę. 3.„Liūdna pasaka“- pirštininių lėlių teatriuko spektaklis. Tikslas- padėti vaikams suprasti, kaip galima padėti draugui geriau pasijusti,kaip išreikšti sunkius jausmus, pyktį, liūdesį. 4.Lankstinukas tėvams „Aukime kartu“.Patarimai tėvams,kaip galima kurti gerus santykius su vaiku. 5.Savaitės BE PATYČIŲ baigiamasis renginys - popietė „Draugystės žodžiai“. Tikslas - vaikų lūpomis tariami draugystės žodžiai skambės dainose, eilėraščiuose, paduodant ranką draugui...

Grįžti Viršus