Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Radviliškio Lizdeikos gimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Radviliškio Lizdeikos gimnazija

  Savivaldybė: Radviliškio r. sav.

  Adresas: Lizdeikos g. 6C

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Pagarbaus bendravimo, tolerancijos, savigarbos ugdymo.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Gimnazijos bendruomenė, tėveliai/globėjai

  Veiklų aprašymas:
  1. 1 gimnazijos klasių mokiniams klasės valandėlių metu bus demonstruojami videofilmai, dalyvaujant psichologei, soc. pedagogei vyks aptarimai ir diskusijos. Visi klasės mokiniai (5 mokinių grupė) kurs mini plakatus informaciniam stendui "Aš turiu geresnių užsiėmimų, nei PATYČIOS". 2. Su 2 gimnazijos klasių mokiniais klasių valandėlių metu bus diskutuojama apie patyčių mastą ir pasekmes bei atsakomybę internetinėje erdvėje. Visi klasės mokiniai (5 mokinių grupė) kurs mini plakatus informaciniam stendui "Aš turiu geresnių užsiėmimų, nei PATYČIOS". 3. 2013-03-19 1 gimnazijos klasių mokinių komanda dalyvausime Šeduvos gimnazijos organizuojamoje konferencijoje "Patyčioms-STOP". 4. 3-4 gimnazijos klasių mokiniai apie patyčių tematiką diskutuos etikos ir tikybos pamokose (integravimas į dalyką). 5. Visos akcijos metu su 1-2 gimnazijos klasių mokinių pagalba bus kuriamas ir demonstruojamas informacinis stendas . 6. Gimnazijos internetinėje svetainėje mokiniams bus paskelbta anoniminė mini apklausa "Ar gimnazijoje patiri patyčias?" 7. Gimnazijos elektroniniame dienyne tėveliams bus paskelbta anoniminė apklausa "Ar Jūsų vaikas patiria patyčias gimnazijoje".

Grįžti Viršus