Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Kauno Palemono vidurinė mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Kauno Palemono vidurinė mokykla

  Savivaldybė: Kauno m. sav.

  Adresas: Marių g. 37

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Mokinių savivertės didinimas, tarpusavio pasitikėjimo skatinimas, mažesnių bei silpnesnių mokinių „palaikymas“, padrąsinimas.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Mokiniai, mokytojai

  Veiklų aprašymas:
  1) 0-12 klasėse vyksta apsikabinimo akcija „Apkabink draugą ir nusišypsok“. Soc. pedagogė užeina į pamokas ir dar kartą paprašo mokinių apsikabinti ir drauge visiems nusifotografuoti atminimui. 2) 0-4 klasėms yra rodomas animacinis filmukas „Bjaurusis ančiukas“, vėliau yra aptariama, ką vaikai pamatė šitame filmuke, ką jie suprato. Filmuką rodo soc. pedagogė ir drauge su vaikais aptaria, ką jie suprato. 3) 5-10 klasių mokiniai per klasės valandėles taip pat žiūri „Bjaurųjį ančiuką“ ir drauge su klasės vadove aptaria kokios problemos parodomos animaciniame filme, kokios vertybės yra paliečiamos, kaip negalima elgtis su kitais, o koks elgesys yra sveikintinas. 4) Po filmuko peržiūros 5-10 klasės prašomos apipavidalinti tai ką jie aptarė klasėje: nupiešti, nufotografuoti, aprašyti ar kitaip parodyti kokios žmogiškosios vertybės yra „paliečiamos“ animaciniame filme. 5) 2013 m. kovo 21 d. 0-4 klasių mokiniai su klasės vadovėmis kaip ir kiekvienais metais sukuria besišypsantį žmogeliuką. 6) Iš mokinių darbų yra sukuriama paroda. 7) MMS 2013 m. kovo 22 d. organizuoja filmų peržiūros vakarą.

Grįžti Viršus