Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai

  Įstaigos pavadinimas: Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai

  Savivaldybė: Molėtų r. sav.

  Adresas: Smilgų g. 4, Molėtai

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Mokyti paauglius rimtai žiūrėti į patyčias ir suprasti jų pasėkmes, siekiant pagarbaus ir draugiško tarpusavio bendravimo

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Moksleiviai

  Veiklų aprašymas:
  1. Paskaita su siužetiniais žaidimais „Nustok tyčiotis – man skaudu!“ 2. Įvairios praktinės užduotys jaunesniojo amžiaus vaikams: • „Ar patyčios = konfliktui?” • “Patyčių gėlytė” (patyčių situacijų vaidmenų atlikėjai: auka, stebėtojai, besityčiojantys asmenys, kurstytojai, galimas gynėjas ir kt). • „Kaip aš bendrauju?“ (tikslas - apgalvoti per 48 val. pasakytus žodžius). • „Ramūs ir pikti gyventojai“ (kaip stereotipai veikia mūsų tarpusavio santykius?) • „Požiūrio į patyčias matuoklis“ • „Slėptuvė“ 3. „Baltas tyrumas“ (piešiniai ant sniego). 4. „Ne toks velnias baisus kaip jį piešia“ (deklamuojame ir įliustruojame eilėraščius). 5. Filmų prieš patyčias peržiūra ir aptarimas: • „Rask laiko pasirūpinti“ • „Nekentėk tyloje“ ir kt. 6.Filmų prieš patyčias peržiūra ir aptarimas: • „Rask laiko pasirūpinti“ • „Nekentėk tyloje“ ir kt. 7. „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ šeimynose aptarimas, atvejų analizė, smagūs žaidimai. „Lopšys naujam besiskleidžiančiam Gyvenimui“ (pasakojimo „Staliaus akimis“ skaitymas ir aptarimas).

Grįžti Viršus