Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla

  Savivaldybė: Vilniaus r. sav.

  Adresas: Mokyklos g. 5, Dobromislės k. LT-13132, Vilniaus r.

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  „Būkime saugus mokykloje“ - Paskatinti mokinius argumentuotai išsakyti savo bei išklausyti kitų nuomonę smurto ir patyčių klausimais ir pavaizduoti tai piešinyje; - Ugdyti draugiškumą, mandagumą, jautrumą ir toleranciją; - Mokytis suprastis kitą, jam padėti, pasitikėti savo jėgomis.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Priešmokyklinės grupės vaikai, 1-10 klasių mokiniai, klasių auklėtojai, mokytojai, administracija, tėvai, mokyklos darbuotojai.

  Veiklų aprašymas:
  VILNIAUS R. KYVIŠKIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 2012-2013 M. M. VEIKLOS PLANAS SKIRTAS „SAVAITEI BE PATYČIŲ“ PAMINĖTI 1.Akcijos „Savaitė be patyčių“ paskelbimas: a)Akcijos „Savaitė be patyčių“ bei „Misis ir Misteris Mandagumas“ konkurso pristatymas; b) stendo paruošimas. 2.8 – 10 klasių mokinių budėjimas mokyklos koridoriuose 3.„Agresijai sakome NE “ - meninė 5 – 10 klasių mokinių darbų paroda. 4.Priešmokyklinės grupės vaikų, 1-4 klasių mokinių piešinių paroda „Tyčiotis Negalima - Draugaukime.“ 5.„Smurto ir patyčių mokykloje prevencinio filmo „Klasė“ peržiūra“, „Ar visada mes paklusnūs ir mandagūs?“, „Patyčios. Kas tai?“, „Padėk draugui“ – temos integruotos į 1, 5, 6, 9, 10 klasių valandėles. 6.Kodekso „Draugiška mokykla“ atnaujinimas (pasirašymas). 7."Spalvų diena" - visi klasės mokiniai apsirengia pasirinktos spalvos apranga, kuri simbolizuotu draugiškumą. 8.„Konflikto sprendimas. Ar sunku būti draugišku?“ - Neformaliojo ugdymo „Įveikiame kartu“ užsiėmimas. 9.Akcijos baigmė: a)aptarimas; b) „Misis ir Misteris Mandagumas“ konkurso laimėtojų paskelbimas ir diplomų įteikimas.

Grįžti Viršus