Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

  Savivaldybė: Raseinių r. sav.

  Adresas: Kalnų g. 3, LT-60136 Raseiniai

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Skatinti gimnazistus pastebėti ir analizuoti neigiamus tarpusavio bendravimo aspektus, ieškoti bendrų sprendimų ne kritikuojant, o pagarbiai vertinant kito nuomonę.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Gimnazijos bendruomenė.

  Veiklų aprašymas:
  Kiekviena klasė parengia plakatą naudojantis IKT priemonėmis JPG formatu, kuriame atsispindi jų kolektyvo įžvalgos apie patyčių apraiškas gimnazijoje, noras spręsti problemas. Plakatai bus vertinami gimnazijos bendruomenės Facebook puslapyje. Gimnazistų savivalda savaitės metu organizuoja veiklas, skatinančias dėmesingumą, nuoširdumą ir toleranciją.

Grįžti Viršus