Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

  Įstaigos pavadinimas: Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

  Savivaldybė: Vilniaus m. sav.

  Adresas: Filaretų 36, Vilnius

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Mokiniai piešia plakatus draugystės tematika.Paruošiama stendinė medžiaga, informaciniai lankstinukai. Vyksta integruotos pamokos apie smurtą, patyčias ir priekabiavimą, apie draugystę, kas padeda ją išlaikyti (pamokas veda soc.pedagogė ir psichologas)

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Akcijoje dalyvauja 91 mokinys (5-8 klasių ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai. Paruošiami informaciniai lankstinukai mokinių tėvams. Į šią veiklą įtraukiami dailės, etikos mokytojai, klasių vadovai bei auklėtojai.

  Veiklų aprašymas:
  Dailės pamokų metu piešiami plakatai draugystės tematika. Šie plakatai bus iškabinti foje, kad su jais galėtų susipažinti visi Centro bendruomenės nariai, tėvai, svečiai. Planuojama dalį plakatų pasiūlyti kitai ugdymo įstaigai (Užupio gimnazijai, Vilniaus Petro Vileišio progimnazijai). Visą savaitę etikos pamokų metu mokiniai diskutuos kas yra draugystė, kas padeda ją išlaikyti, kas yra priekabiavimas, patyčios, smurtas. Pamokas ves soc.pedagogė ir psichologas. Soc.pedagogė paruoš informacinį stendą bei lankstinukus mokinių tėvams. Kovo 22d., po trijų pamokų, mokinių plakatai bus draugiškai iškabinti centro foje. Visa akcijos "Savaitė be patyčių" veikla bus paskelbta centro tinklalapyje www.deafcenter.lt

Grįžti Viršus