Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Šalčininkų lopšelis - darželis „Vyturėlis“

  Įstaigos pavadinimas: Šalčininkų lopšelis - darželis „Vyturėlis“

  Savivaldybė: Šalčininkų r. sav.

  Adresas: J. Sniadeckio g.15, Šalčininkai

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Aukime sveikoje, saugioje ir draugiškoje aplinkoje!

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Dalyviai: 211 vaikų 2-7 m. amžiaus, 22 pedagogai, vaikų tėvai ir kt. darželio darbuotojai

  Veiklų aprašymas:
  Vaikų veikla grupėse: Pokalbiai, diskusijos apie draugystę ir draugiškumą; Kūrinėlių ir filmukų, padedančių vaikams įgyti gerus tarpusavio santykius aptarimas; Įvairaus pobūdžio žaidimai, ugdantys vaikų gebėjimą bendradarbiauti, laikytis nustatytų taisyklių, susitarimo, savikontrolės; Dainelių apie draugystę mokymasis; Įvairių elgesio situacijų vaidinimas, ieškant tinkamos išeities; Vaikų ir auklėtojų kūryba: mielų smulkmenėlių gaminimas ir dovanojimas draugui, piešimas remiantis savaitės įspūdžiais, linkėjimų draugui rašymas. Ketvirtadieninė akcija „Paspausk draugui ranką ir dovanok jam šypsenėlę“. Savaitės „Be patyčių“ apibendrinimas salėje: Per savaitę išmoktų dainelių, eilėraštukų pristymas; Situacijų, mokančių surasti tinkamą išeitį vaidinimas; Įdomiausių žaidimų, formuojančių socialinius vaikų įgūdžius pristatymas; Plakato „Būk mano draugas“ eksponavimas; Nuotraukų, atspindinčių gražiausias savaitės akimirkas demonstravimas salėje susirinkusiems vaikams; Ataskaitos skalbimas internetinėse svetainėse www.bepatyciu.lt, www.salcininkuvyturelis.lt

Grįžti Viršus