Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

"Šilo" pagrindinė mokykla

  Įstaigos pavadinimas: "Šilo" pagrindinė mokykla

  Savivaldybė: Ukmergės r. sav.

  Adresas: Miškų - 45

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Gyvenkime be patyčių

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Į šiuos renginius stengsimės įtraukti visus mokyklos mokinius, jų klasių vadovus, bei kai kurių klasių mokinių tėvus.

  Veiklų aprašymas:
  2013m. Veiksmo savaitės „ Be patyčių“ renginių planas Data Klasė Veikla Atsakingi asmenys Kovo 18-24d. 1-4 Patyčios. Kas tai?“ Prevenciniai žaidimai prieš patyčias. Filmų apie patyčias mokykloje peržiūra ir aptarimas (dorinio ugdymo ( etikos) pamokos). Piešinių parodėlė „Draugaukim“. Darbelis gėlė „Patyčioms – NE“. Susitikimas su socialine pedagoge „Ką mes kiekvienas galime padaryti, kad patyčios liautųsi?“. Baliono su pasižadėjimais paleidimas. V. Čižikienė E. Leleikienė Kovo 21d 1a 1b 1c Plakato piešimas „Gražiausi žodžiai draugui“ D. Gudėnienė N. Lemešovienė M. Baškienė Kovo 21d 2a 2b Piešinių konkursas ir pokalbis “Draugystės ratas“ N. Butkevičienė J. Korytė Kovo 22 3a Disputas „Nesityčiok man skauda“ V. Jonaitienė I. Siurvilienė Kovo 22d 4a 4b 4c Disputas “Tu neturi su tuo kovoti vienas“ I.Tėvelienė N. Rinkūnienė J. Laužeckienė Kovo 15d 5a Klasės valandėlė „Gyvenkime be patyčių“ L. Nazimovienė . Kovo 15d 5b Klasės valandėlė „Gyvenkim draugiškai“ L. Nugarienė Kovo 14d 5c Piešinių konkursas I. Skliarienė Kovo 20d 6a Pokalbis „Kaip laikomės 6a klasės bendravimo sutarties“ J. Juzėnienė Kovo 20d 6b Klasės valandėlė „Ar aš saugus“ M. Pusvaškienė Kovo 21d 6c Klausimyno įvertinti patyčių mastą klasėje pateikimas. Jo analizė. E. Januškevičienė Soc. pedagogė Kovo 22d 7a Kino filmo peržiūra ir aptarimas. N. Šlikienė Soc. pedagogė Kovo 22d 7b Pokalbis klasėje „Ar aš saugiai jaučiuosi mokykloje“ E. Butvilavičienė Soc. pedagogė Kovo 21d 7c Klasės valandėlė „Ar man gera ir saugu mokykloje“ J. Varžgalytė Kovo 23d 8a Diskusija „Žodis žeidžia, žodis gydo“ A. Taučkėlienė Kovo 23d 8b Kino filmo peržiūra ir aptarimas. E. Vinickienė Kovo 20d 8c Pokalbis „Žmogus tarp žmonių ir autoritetas mano gyvenime“ V. Žuklienė Kovo 19d 8d Gelbėkit vaikus organizacijos išleisto filmo „Patyčios“ peržiūra ir aptarimas. Soc. pedagogė Kovo 22d 9 -10 Kino filmo peržiūra ir aptarimas. D. Janiūnienė R. Paškevičienė Soc. pedagogė Kovo 19-23d 7 -10 Stendo išleidimas (anglų kl.) G. Čivilytė Kovo 23d 1-5 Baigiamasis renginys dalyvaujant NRPP specialiste D. Novikiene, balionų ir balandžių paleidimas. Soc. pedagogė Kovo 19d. Stendas „Mes prieš patyčias“ Soc. pedagogė 1-4 kl. mokiniai Kovo 20d. Moky-tojams Gelbėkit vaikus organizacijos išleisto filmo „Patyčios“ peržiūra. Psichologo E. Karmazos rekomendacijos mokytojams. Soc.pedagogė Vyr. soc. pedagogė Violeta Leonavičienė, 60011

Grįžti Viršus