Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla

  Savivaldybė: Kėdainių r. sav.

  Adresas: Vilniaus g. 11, LT-57209 Kėdainiai

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Norime dar kartą atkreipti dėmesį į saugumą, kuris yra ne tik fizinis bet ir psichologinis. Siekiame, kad informacija pasiektų kiekvieną mūsų mokyklos bendruomenės narį, bei priverstų susimąstyti.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Moksleiviai, mokytojai, mokinių tėvai bei kiti bendruomenės nariai.

  Veiklų aprašymas:
  1 DIENA: 1. Rekomendacijų MOKYTOJAMS "Kaip reaguoti į patyčias?" pateikimas. 2. Informaciniai stendai su rekomendacijomis MOKINIAMS "Kas tampa patyčių taikiniu ir kodėl? Vaikų vaidmenys patyčių situacijose." 3. Rekomendacijų pateikimas mokinių TĖVAMS "Tėvų vaidmuo patyčių situacijose, kuo galime padėti vaikui, jei jis patiria bendraamžių patyčias". Už informacijos paruošimą ir jos išplatinimą atsakinga psichologė A. Drevinskienė. 4. Pradedamas pildyti "Gerų darbų kalendorius", kuris bus pildomas visą savaitę. Šioje akcijoje dalyvauja LIONS QUEST klasių mokiniai. Kalendoriuje užrašomi geri darbai, kuriuos mokiniai įsipareigoja atlikti per savaitę. Už gerų šia iniciatyvą atsakinga socialinė pedagogė metodininkė L. Adomaitienė. 5. Naudojantis ankstesnių tyrimų duomenimis, nesaugiausiose mokyklos vietose, nuo pirmąją dieną bus iškabinti informaciniai-prevenciniai plakatai. Atsakinga socialinė pedagogė metodininkė L. Adomaitienė. 6. Visą savaitę 5-10 klasių mokiniai kurs bendrus klasių plakatus "Geras draugystės receptas", 1-4 klasių mokiniai kurs bendrus klasių plakatus "Kaip aš elgsiuosi, kad gyventumėme draugiškai" Šie plakatai bus iškabinti mokykloje ir apie įvykusią akciją primins visus metus. Atsakingi: 1-4 kl. koncentrai soc. pedagogė L. Pabrinkienė, 5-10 kl. koncentrai socialinė pedagogė metodininkė L. Adomaitienė ir klasių vadovai. 7. Visą savaitę 1-4 kl. mokiniams vyks klasės valandėlės tema "Aš žinau, kaip įveikti patyčias" Atsakinga socialinė pedagogė L. Pabrinkienė 2 DIENA: 1. Minčių sienos "Kas yra saugi mokykla" kūrimas ilgųjų pertraukų metu. 2. Mokinių vaidmenų patyčių situacijose analizės - patyčių schemų piešimas. Atsakingi: socialinė pedagogė metodininkė L. Adomaitienė, soc. pedagogė L. Pabrinkienė, psichologė A. Drevinskienė. 3 DIENA: 1. VIDEO diena. Skirta prevencinių filmų peržiūrai ir diskusijoms. Pertraukų metu mokyklos aktų salėje bus demonstruojami trumpi prevenciniai filmukai: "Saugokis skriaudėjo, imkis veiksmų prieš patyčias" "Lazdos ir akmenys" "Kai dulkės nusėda" Atsakingi: socialinė pedagogė metodininkė L. Adomaitienė, soc. pedagogė L. Pabrinkienė, psichologė A. Drevinskienė. 4 DIENA: Viktorina 7 kl. mokiniams "Ką žinau apie patyčias?" 5 DIENA: 5 klasių mokinių susitikimas su nepilnamečių reikalų inspektore G. Ivaškeviečiene tema "Internetinės patyčios". Atsakingi soc. pedagogė L. Pabrinkienė ir klasių vadovai.

Grįžti Viršus