Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Alytaus profesinio rengimo centras

  Įstaigos pavadinimas: Alytaus profesinio rengimo centras

  Savivaldybė: Alytaus m. sav.

  Adresas: Putinų 40, Alytus

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Saugi ir draugiška mokykla visai bendruomenei: mokykime, mokykimės ir draugaukime, bet nesmurtaukime.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Centro bendruomenė

  Veiklų aprašymas:
  1. Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės mokinių pagalba "mokinys – mokiniui" kitų specialybių mokiniams dėl patyčių internete: susipažinimas su Garbingo elgesio internete kodeksu, lankstinuko parengimas. 2. Pačių mokinių kuriamos taisyklės klasėse ir bendrabutyje dėl pageidautino ir nepageidautino elgesio. 3. Mokinių, grupių vadovų, švietimo pagalbos specialistų ir Centro vadovų Apskritojo stalo diskusija. 4. Informacinio stendo "Gyvenkime be patyčių" parengimas. 5. Filmų apie patyčias ir jų prevenciją stebėjimas ir aptarimas. 6. Draugiškumo ugdymas kūno kultūros pamokose: „Žaiskime ir draugaukime, bet nesmurtaukime“. 7. Gerųjų darbų paroda (gerosios patirties sklaida: renginių aprašai, nuotraukos ir pan.).

Grįžti Viršus