Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Šiaulių "Juventos" progimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Šiaulių "Juventos" progimnazija

  Savivaldybė: Šiaulių m. sav.

  Adresas: P.Višinskio 16

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Visai bendruomenei (mokiniams, jų tėvams, mokytojams, aplinkos darbuotojams) vienodai svarbu gerinti tarpusavio santykius. Geras mikroklimatas klasėje, mokykloje, pedagogų kolektyve - didesnė galimybė sulaukti geresnių ugdymo(si) rezultatų, prasmingesnis ir lengvesnis mokytojų darbas, geresnė nuotaika...

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  1 - 4, 5 - 8 klasių mokiniai, mokytojai, klasių vadovai, kuriems vadovaus vaiko gerovės komisija

  Veiklų aprašymas:
  SAVAITĖS VEIKLOS * Žaidimų pertraukos (po 3 ir 4 pamokų) mokyklos kabinetuose (bus sudaryta galimybę į veiklą, įdomią vaikams, įsitraukti daugeliui mokinių; žaidimus organizuos norinčių klasių komandos, klasių vadovai). * "Alias turnyras" (atrankiniai turai, finalas). Bus pageidaujama, kad vienas iš poros žaidėjų būtų vyresnis mokinys arba mokytojas. Turnyrą organizuos Progimnazijos taryba. * Kovo 20 d. mokykloje nevyks tradicinės pamokos. Organizuojamų veiklų tema "Saugi mokykla" (visų klasių mokiniai dirbs pagal kiekvienam paralelių klasių koncentrui parengtą metodą; klasių atstovai kurs plakatus pagal sukonkretintas savaitės be patyčių temas, juos pristatys klasėse ir po to eksponuos mokykloje; vyks "Draugiškiausių klasės mokinių" rinkimai; 5 - 8 kl. mokiniai Dramos teatre žiūrės spektaklį apie paauglystės problemas "Berniukai šoka breiką"). * Paskutinę savaitės dieną vyks "Draugiškiausių mokinių" apdovanojimo ceremonija (informacija apie šiuos mokinius bus skelbiama per mokyklos TV, tinklapyje, stenduose). Organizatoriai - Vaiko gerovės komisija, Mokinių seimas.

Grįžti Viršus