Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Panevėžio Senvagės pagrindinė mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Panevėžio Senvagės pagrindinė mokykla

  Savivaldybė: Panevėžio m. sav.

  Adresas: Liepų al.2 , Panevėžys LT - 35141

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ eigoje norime mokytis bendravimo, bendradarbiavimo, mokėjimo išklausyti, suprasti, derinti bendrą veiklą, siekiant užsibrėžto tikslo įgūdžių.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Panevėžio Senvagės mokyklos moksleiviai ir mokytojai, Panevėžio "Sigutės" ir K. Ramanausko lopšelių - darželių ugdytiniai ir pedagogės.

  Veiklų aprašymas:
  1. Informacinė sklaida mokykloje ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose ( mokyklos internetinėje svetainėje, mokyklos elektroninėje skelbimų lentoje, elektroniniame dienyne, apie renginį informuojantis plakatas ir t.t.) 2. 2013m. Kovo 18 d. mokykloje pirma pamoka skirta plakato "Būk mano draugas" kūrimui. Dalyviai: 1-10 klasių mokiniai ir pamoką vedantys mokytojai. 3. Mokyklos 4 klasių mokinių ir mokytojų bei l/d "Sigutės" ir K. Ramanausko bendra veikla mūsų mokykloje( bendrų plakatų kūrimas). 4. Visos savaitės eigoje bus organizuojama alternatyvi veikla pertraukų metu (linijiniai šokiai, sportiniai žaidimai, kūrybinė veikla). 5. 2013m Kovo 22 d. aktų salėje visų klasių mokinių komandos pristatys savo kurtus plakatus. 6. Minėta veikla bus fiksuojama ir archyvuojama.

Grįžti Viršus