Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Dobilas'

  Įstaigos pavadinimas: Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Dobilas'

  Savivaldybė: Jonavos r. sav.

  Adresas: Vaikų lopšelis-darželis "Dobilas" Chemikų g. 33 LT-55238, Jonava

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Kurti sveiką, saugią, draugišką,užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms, ugdymo(si) aplinką.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Vaikai, auklėtojos, auklėtojų padėjėjos, meninio ugdymo mokytoja Violeta borsevskienė.

  Veiklų aprašymas:
  - Kovo 5 d. lopšelio-darželio foje iškabinama informacija-kvietimas apie dalyvavimą veiksmo savaitėje "Be patyčių"; - Kovo 14 d. Priešmokyklinės grupės "Smalsučiai" vaikai (pedagogė Genovaitė Volochinienė), dalyvaujantys programoje "Zipio draugai", apsilanko kiekvienoje grupėje ir pakviečia visus įsijungti į bendrą veiklą, įteikdami savo gamybos atviruką -kvietimą "Būk mano draugas'; - Kovo 18-24 d. grupėse vykdomi savaitės projektai "Būk mano draugas". Vaikai kuria bendrą grupės paveikslą,kalbasi apie draugystę, draugus, kas juos džiugina, kas skaudina, kaip padėti draugui ir sau sudėtingoje situacijoje ir kitomis jiems aktualiomis temomis. Plakatą iškabina savo grupės rūbinėje; - Baigiamasis savaitės "Be patyčių" akcentas - kovo 24 d. visos grupės kuria vieną bendrą pakatą (formato 10 x 1m.), kuris eksponuojamas visiems matomoje vietoje -lopšelio-darželio foje.

Grįžti Viršus