Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Lopšelis-darželis „Dobilas‘

  Įstaigos pavadinimas: Lopšelis-darželis „Dobilas‘

  Savivaldybė: Panevėžio m. sav.

  Adresas: J. Bielinio 16a

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Nepakntumas patyčioms

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Vaikai, pedagogai, tėvai.200.

  Veiklų aprašymas:
  „Aš ir mano draugai“ 2012-03-19 Išsiaiškinti, kas geriausias kiekvieno vaiko draugas ir kodėl su juo draugauja. Skatinti pasakoti apie savo draugą, apibūdinti tiek jo išvaizdą, tiek elgesį. Išsiaiškinti, ar pats vaikas yra geras draugas ir kodėl su juo draugauja. Skatinti papasakoti apie savo draugą, apibūdinti tiek jo išvaizdą, tiek elgesį. Išsiaiškinti, ar pats vaikas yra geras draugas, pamąstyti, kodėl kiti su juo draugauja. Nupiešti geriausio draugo portretą. Surengti parodą „Geriausias draugas‘. Žaisti žaidimą „Draugystės ratelis“ – surašyti vaikų vardus ir rodyklėmis parodyti, kas su kuo dAš noriu būti mandagus“ 2012-03-20 Išsiaiškinti, kodėl vaikai turi būti mandagūs. Prisiminti mandagumo abėcėlę. Žaisti žaidimus; „Parduotuvė‘, „Einu į svečius“ ir kt. Korteles su mandagumo žodžiais pakabinti matomoje grupės vietoje. Tėvelių užrašytus ant lapelių savo vaikų naudojamus mandagumo žodelius susegti į knygą „Stebuklingi žodžiai“. „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“ (pagalbos ir atjautos diena) 2012-03-21 Aptarti, kaip galime padėti tėveliams, seneliams, mažesniems, silpnesniems. Skatinti pastebėti patiems, kur reikalinga jų pagalba. Daryti gerus darbus. Geri darbai pažymimi „Gerų darbų kalendoriuje‘. Tėveliai užrašo savo vaikų gerus darbus, padarytus namuose ir įmeta į „Gerų darbų paštą“. „Kalbėk tik gražius žodžius“ 2012-03-22 Išsiaiškinti, kad žodžiu galima sutaikyti žmones, bet galima juos ir išskirti, skelbti meilę ar neapykantą. Pasimokyti sakyti vienas kitam gražius, malonius žodžius, vengti piktų žodžių. Pasigaminti gražių žodžių dėžutę, į kurią sudėti ant kortelių užrašytus gražius, malonius žodžius. „Myliu iš visos širdies“ 2012-03-23 Grupėje surengti nuotraukų parodėlę „ Mano mylimiausi žmonės‘(nuotraukas iš šeimos albumo atrenka vaikai su tėveliais). Auginti „Meilės medį“, ant kurio vaikai pakabina širdutes su užrašu, kam jos skirtos. Pasidžiaugti per savaitę atliktais gerais darbais ir visiems kartu pašokti, pažaisti raugauja.

Grįžti Viršus