Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Kėdainių jaunimo mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Kėdainių jaunimo mokykla

  Savivaldybė: Kėdainių r. sav.

  Adresas: Skongalio 23A

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Mokyti mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, personalą ir užkirsti kelią patyčioms ir kartu siekti, kad mokykloje būtų ugdomas, bendravimas ir bendradarbiavimas vyktų palankaus, draugiško mikroklimato kontekste.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  6-10 klasių mokiniai ir visa mokyklos bendruomenė.

  Veiklų aprašymas:
  Projekto „Aš nesityčioju“ emblemos kūrimas, stendo rengimas, apklausa patyčių mastui mokykloje nustatyti,„Mano patirtos patyčios“ anoniminė apklausų dėžutė, etikos pamokos-filmų peržiūra „Moku bendrauti be patyčių“, dailės pamokos-piešiniai tema „Tiesiu pagalbos ranką“,lietuvių kalbos pamokos-patyčių situacijų analizavimas „Pradėk nuo savęs“, vadovaujantis literatūriniais tekstais,integruoto ugdymo kurso Maketavimo ir leidybos pamokos-atvirukas “Sustok ir padėk“,saviraiškos pamokos-sportinės varžybos mokiniams ir mokytojams Mes visi vienodi“, mažoji mokyklos bendruomenė ir partnerių konferencija „Vienintelė vertybė žemėje – tai žmogaus ryšys su žmogumi“ (Egziuperi). Leidinio „Patyčias įveikime kartu“kūrimas, išleidimas ir pristatymas mokyklos bendruomenei.Projekto „Aš nesityčioju“ refleksija.

Grįžti Viršus