Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

"Nevėžio" pagrindinė mokykla

  Įstaigos pavadinimas: "Nevėžio" pagrindinė mokykla

  Savivaldybė: Panevėžio m. sav.

  Adresas: Taikos al. 11

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Kad visi esame vienodi ir tuo pačiu skirtingi. Norint suprasti kitą reikia mokytis bendravimo, kantrybės ir tolerancijos aplinkiniams.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Mokyklos bendruomenės nariai: mokiniai, mokinių tėveliai,mokytojai, dirbantys mokykloje.

  Veiklų aprašymas:
  Vykdoma veikla: 1. Tyrimas „Mūsų mintys“ - vyresniųjų klasių aktyvūs mokiniai vykdo pradinių ir vyresniųjų klasių mokinių apklausą apie vaikų mikroklimatą ir lūkesčius. Tvarko ir apibendrina gautus rezultatus. 2. Diena „Tarp eilučių“ - prevencinių filmų „Klasė“, „Lilija amžinai“ peržiūra ir aptarimas, laiško sau rašymas (paštas po metų). Vyresniųjų klasių mokiniai ves patyčių tema valandėles (remiantis Gelbėkit vaikus „Patyčios“ medžiaga). 3. Tiesos sakymo diena - diena skirta mokymui išsakyti paslėptas, negatyvias mintis be skaudinimo. Vyks grupiniai užsiėmimai „Akmenukas“, tiesos paštas (išsilaisvinti nuo slegiančių paslapčių, nemalonių minčių). Kalbos kodas – sakau tik tiesą, aprangos kodas- balta arba balti akcentai. 4. „Draugystės apyrankės diena“ - klasių valandėlių metu mokiniai gaminasi apyrankes, kurias dovanoja klasės draugams. Valandėlės pabaigoje renkami kiekvienos klasės šauniausieji draugai- bičiuliai. 5. Debatai „Susėskim prie apskrito stalo“ - diskusijai renkasi vyresniųjų klasių mokiniai, kurie aptaria mokykloje atlikto tyrimo rezultatus, esamas ir numatomas mokinių bendravimo problemas, jų sprendimo būdus. Numato šiems ir kitiems metams priemones, kurios padėtų naikinti patyčių apraiškas, priežastis. Rezultatai pristatomi mokyklos mokiniams, mokytojams „Bičiulio“ dieną vyksiančiame renginyje. 6. „Bičiulio“ diena - bendras renginys, kurio metu pristatoma savaitės veikla, gauti rezultatai, išvados. Pažymimi mokyklos „Bičiulio“ vardą gavę mokiniai. Pristatomas „Bičiulio“ stendas (jei mokiniai susitars Bičiulio paštas) 7. Mokytojų nuomonių popietė - informacinės, metodinės medžiagos apie patyčias pristatymas, aptarimas, mokykloje turimų atvejų aptarimas, sprendimų numatymas.

Grįžti Viršus