Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"

  Įstaigos pavadinimas: Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"

  Savivaldybė: Vilkaviškio r. sav.

  Adresas: Dariaus ir Girėno g. 30

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  šypsena žmones gali suvienyti ir nustumti į šalį patyčias, nes besišypsodami mes tampame geresni.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  ugdytiniai ir jų tėveliai, grupių auklėtojos, meninio ugdymo vadovės, administracija ir galimi svečiai.

  Veiklų aprašymas:
  Piešinių, kuriuos vaikai pieš kartu su savo tėveliais, paroda tema: "Šypsausi, nes draugauju". Priešmokyklinio ugdymo grupės "Pelėdžiukai", dalyvaujančios "Zipio draugų" programoje, bendra veikla - Draugystės knygos kūrimas ir jos dovanojimas Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio "Buratinas" "Debesiukų" grupei. Senosios animacijos apie gerumą žiūrėjimas ir aptarimas salėje su visa darželio bendruomene. Filmukai: "Tekėk upeliuk", "Saldi pasaka". Ugdomoji veikla tema: "Draugauju, nes žaidžiu" bendrojo ir specialiojo ugdymo priešmokyklinėse grupėse ("Pelėdžiukai", "Pagrandukai", "Paukšteliai"). Informaciniai lankstinukai tėvams apie patyčias. Finalinis renginys salėje, kur Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro dramos būrelio artistai mažiesiems paprastai ir suprantamai suvaidins mini spektakliuką patyčių tema. O darželio vaikai taip pat pristatys tris mini vaidinimus patyčių tema. Renginio kulminacija - draugystės himno atlikimas kartu (daina "Šypsenėlė").

Grįžti Viršus