Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla

  Savivaldybė: Rokiškio r. sav.

  Adresas: Melioratorių 1A, Kavoliškis

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Saugi ir draugiška mokykla.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Mokyklos bendruomenė (mokytojai, grupių auklėtojai, bendrabučio auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai, techninis personalas).

  Veiklų aprašymas:
  1. „Kino vakaro“ organizavimas, filmų peržiūros ir aptarimai; 2. Bendros "Draugystės knygos" kūrimas; 3. Linksmieji sportiniai žaidimai; 4. Metodinė knygų ir teorinės medžiagos paroda bibliotekoje mokytojams. 5. "Aš prieš patyčias" aktyvi mokinio pozicija - parašų rinkimas; 6. Gaminti knygelių skirtukus su patyčių prevencijos žodžiais:DRAUGAUKIM, NEPRASIVARDŽIUOK, NESIMUŠK,PADĖK,ir t.t.Padovanoti juos vieni kitiems.

Grįžti Viršus