Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Kauno lopšelis-darželis"Daigelis"

  Įstaigos pavadinimas: Kauno lopšelis-darželis"Daigelis"

  Savivaldybė: Kauno m. sav.

  Adresas: Žagarės g. 5, Kaunas

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Skatinti pozityvius santykius lopšelyje- darželyje bei šeimoje, pagrįstus pagalba kitam, tolerancija ir maloniu bendravimu.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Lopšelio - darželio pedagogai, vaikai, kiti darbuotojai, tėvai

  Veiklų aprašymas:
  Įstaigoje organizuojama "Gerų žodžių savaitė", kurios metu vaikai (3-6m.)ir darbuotojai bus skatinami kiekvieną dieną pasakyti kitiems vaikams ar suaugusiajam bent po vieną pagyrimą, padėką, palinkėjimą ir t.t. Taip bus plėtojami geranoriški santykiai. Priešmokyklinėje gr.pravedami pokalbiai "Tu kitoks nei aš, bet vis tiek tave myliu", siekiant skatinti toleranciją šalia esančiam vaikui. Refleksijų pagalba bus padedama vaikams įvardinti savo emocinę būseną, savijautą klausantis malonaus draugo kreipimosi ir sakant kitam malonius žodžius.Tėvai ir kiti įstaigos darbuotojai bus skatinami įsijungti į šią akciją. "Pagalbos dienos" kurių metu priešmokyklinės ir vyresniosios grupės vaikai lankysis lopšelio grupėse. Vyresnieji vaikai bus skatinami globoti, padėti mažesniajam, būti kantriems,pamėginti suprasti ką jis sugeba pats ir kada jam reikia pagalbos, pamokinti mažesnįjį savarankiškumo. Lankstinukas "Man gera, kai suprantu ir padedu kitam". Lankstinuke atsisipindės akcijų metu išsakytos vaikų reflektyvios mintys, įspūdžiai apie jų savijautą "Savaitės be patyčių" metu.Bus apibendrinti renginių rezultatai. Lankstinukas bus dalijamas tėvams, aptartas mokytojų taryboje.

Grįžti Viršus