Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

  Savivaldybė: Jurbarko r. sav.

  Adresas: Šaltuonos g. 14 Eržvilkas, Eržvilko sen.

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Skatinti būti tolerantiškais, nepakantiems aplink pasitaikančiam smurtui ir patyčioms.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  moksleiviai, mokytojai,mokyklos bendruomenė, partneriai- kaimyninė mokykla.

  Veiklų aprašymas:
  16 d.-Mokyklos bendruomenei suteikiama informacija apie įsijungimą dalyvauti ,,Savaitė be patyčių" akcijoje ir pasiskirstoma veiklomis. 19 d.- 1.Informacinio - kūrybinio stendo apie patyčias ir smurtą parengimas, paviešinimas (jis bus visą savaitę ir ilgiau). 2.1-4Gklasės pradeda rengti kūrybinius darbus -sentencijas ,, Draugystės virusas.Jos bus rengiamos iki 23d. 20 d.-Klasėse vedami pokalbiai ir diskusijos ,, Gyvenimas be smurto" tema. Diskusijos integruojamos į dalykų pamokas ir klasių valandėles. 21 d. 1.Klasėse vedami pokalbiai ir diskusijos ,, Gyvenimas be smurto" tema. Diskusijos integruojamos į dalykų pamokas ir klasių valandėles. 2.1-4Gkl. pravedami ,,Draugiškiausio mokinio" rinkimai. 22 d. 1.Klasėse vedami pokalbiai ir diskusijos ,, Gyvenimas be smurto" tema. Diskusijos integruojamos į dalykų pamokas ir klasių valandėles. 2.Eržvilko gimnazijos ir Varlaukio Juozo Gudavičiaus pagrindinės mokyklos grupių prieš smurtą VO ,, Gelbėkit Vaikus" ir ,, Raudonasis Kryžius" bendra išvyka į Gelgaudiškio specialiąją mokyklą. 23 d. 1.Kųrybinių darbų -sentencijų ,, Draugystės virusas" pristatymas, parodos parengimas. Paroda bus eksponuojama visą mėnesį (pagal galimybę ir ilgiau). 2.Informacinio - kūrybinio stendo ,,Draugiškiausi mokiniai" parengimas. ( Foto). 3.Grupės prieš smurtą VO ,, Gelbėkit Vaikus" ir ,, Raudonasis Kryžius" akcijos, aptarimas įvertinimas. Po renginių ciklo ( kovo mėn.) vyks informacijos sklaida gimnazijos tinklalapyje ir rajono dienraščiuose.

Grįžti Viršus