Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

  Įstaigos pavadinimas: Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

  Savivaldybė: Panevėžio m. sav.

  Adresas: Aldonos g. 4, Panevėžys

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Žinojimas, bendradarbiavimas, tolerancija, draugystė mažina patyčias

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Moksleiviai, mokytojai,klasių auklėtojai, bendrabučio auklėtoja, pagalbos mokiniui specialistai, policijos, pataisos inspekcijos specialistai

  Veiklų aprašymas:
  Kampanija vyks 4 savaites.Informacijos pateikimas, diskusijos klasės valandėlių metu. Temos: „Aš galiu stabdyti patyčias“,"Teisinė atsakomybė už patyčias“, „Atsargiai, patyčios internete“, "Mano bendraamžis neįgalus". Akcijų vykdymas : „Apglėbkime Žemę gerumu“, „Dalinuosi saldainiais su draugais ir ne draugais“, „Draugiški sniego seniai“,„Apsikabinimas nieko nekainuoja“, „Slaptas draugas“, fliašmobas. Kitos prevencinės veiklos: filmų peržiūra ir aptarimas, filmų kūrimas, forumo teatro veiksmo situacijos kūrimas, atlikimas,piešinių, rašinių draugystės tema kūrimas, informacijos apie patyčias rinkimas. Veiklų aptarimas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

Grįžti Viršus