Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla

    Įstaigos pavadinimas: Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla

    Savivaldybė: Kazlų Rūdos sav.

    Adresas: M.Valančiaus g. 1, 69443 Kazlų Rūda

    Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
    Kino filmo "Klasė" peržiūra ir diskusijos 7-10 klasėse.5-10 klasių mokinių atliktų koležių"Sustok ir pamąstyk" paroda, šeimų tinklinio važrybos.

    Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
    Moksleiviai, mokytojai, tėvai

    Veiklų aprašymas:
    Akcijos „Savaitė be patyčių“ renginiai Akcijos „Savaitė be patyčių“ sukurta emblema. 1. Kovo 19- 23d. klasių vadovai klasės valandėlių metu pristato akcijos „Savaitė be patyčių“ renginius, kviečia aktyviai dalyvauti, atkreipia mokinių dėmesį į patyčių problemą bei skatina pagarbius ir draugiškus santykius. Atsakingi klasių vadovai. 2. Kovo mėn. 21-23 d. estų režisieriaus Ilmar Raag filmo„ Klasė “ peržiūra ir diskusijos su 7-10 klasių mokiniais dorinio ugdymo pamokose. 5-10 klasių mokinių atliktų koliažų „Sustok ir pamąstyk“ mokyklos fojė paroda. Atsakingos etikos ir tikybos mokytojos. 3. Kovo 19- 23d. Žaidžiame be patyčių. Dalyvauja 5-10 klasių mokiniai. Klasėse vykdomos sportinės estafetės, tinklinio varžybos. Atsakingi kūno kultūros mokytojai. 4. Kovo 23d. akcijos „Savaitė be patyčių“ užbaigimas. Po trijų pamokų visa mokyklos bendruomenė renkasi prie mokyklos penktokų korpuso, mokyklos administracija padėkoja visiems akcijos dalyviams. Visa mokyklos bendruomenė draugiškai susikabina rankomis sudarydama besišypsantį veiduką. Vienas dalyvis sušunka „Vienas su visais“, o kiti atsako –„Visi su vienu“, taip išreikšdami pritarimą skelbtai akcijai, protestą prieš patyčias. Atsakingi . pedagogė Loreta Bieliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Žemaitienė, klasių vadovai. 5. Kovo 23d 17 val. Šeimų tinklinio varžybos. Atsakingi kūno kultūros mokytojai. 6. Kovo 19 - 23 d. Būrelis „Jaunasis fotografas“ užfiksuoja akcijos akimirkas. Atsakinga fizikos mokytoja Asta Balnienė. 7. Akcijos sklaida internetiniuose puslapiuose. Atsakingos socialinė pedagogė Loreta Bieliauskienė , direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Žemaitienė. 8. Kovo 26 d. Užfiksuotų akimirkų akcijos „Savaitė be patyčių“ metu pristatymas mokyklos bendruomenei. Atsakinga informatikos mokytoja Jurgita Staseliūnienė.

Grįžti Viršus