Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė"

  Įstaigos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė"

  Savivaldybė: Šiaulių m. sav.

  Adresas: Spindulio g. 7, Šiauliai

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Prisijungdami prie akcijos,skatinsime vaikų draugystę, bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą. Kartu aiškinsimės, koks elgesys tinkamas, o koks nei grupėje, nei už jos ribų netoleruojamas. Aiškinsimės tinkamo ir netinkamo elgesio pasekmes. Nuspręsime, koks draugas yra tikras, o koks ne.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, pedagogai, tėvai

  Veiklų aprašymas:
  Kovo 19 d. „Gėrio“ ir „blogio“ simbolinių figūrų kūrimas ikimokyklinio amžiaus grupėje. Sukurę grupės „Geruolį“ ir „Bloguolį“, rinksime gerus ir blogus poelgius, darbus vaizduojančius paveikslėlius, prisegsime juos prie simbolinių figūrų. Visą savaitę skaitysime pasakas, šnekėsime apie pasakų veikėjų gerus ir blogus poelgius. Baigiantis savaitei apžiūrėsime „Geruolio“ ir „Bloguolio“ figūras, nutarsime, kuri iš jų mielesnė, malonesnė, artimesnė, tą ir pasiliksime grupėje, o su kita atsisveikinsime. Kovo 20-21 d. Hanso Kristiano Anderseno pasakos „Bjaurusis ančiukas“ sekimas dviejuose ikimokyklinio amžiaus grupėse. Išklausę pasaką, išsiaiškinsime, kas yra tikras, o kas netikras draugas. Apibūdinsime tikro ir netikro draugo savybes, sudarysime „Draugystės žodžių žemėlapį“. Kovo 22 d. knygos skirtukų kūrimas, piešiant teigiamus pasakų herojus, ikimokyklinio amžiaus grupėje. Kovo 23 d. „Draugystės knygos“ kūrimas priešmokyklinėje grupėje, kurioje įgyvendinama „Zipio draugai“ programa. Šią knygą vaikai padovanos ikimokyklinio amžiaus grupei, kuri savo ruožtu priešmokyklinukams padovanos savo sukurtus knygų skirtukus.

Grįžti Viršus