Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Šiaulių Jovaro progimnazija

  Įstaigos pavadinimas: Šiaulių Jovaro progimnazija

  Savivaldybė: Šiaulių m. sav.

  Adresas: Vytauto g. 132, Šiauliai

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Savaitės be patyčių šūkis "Vaikai, gyvenkime draugiškai". Veiklomis bus siekiama išreikšti, kokia reikšminga yra konstruktyvaus bendravimo, tolerancijos kitoniškumui, pakantumo kito nuomonei svarba mokyklos bendruomenėje.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Mokiniai, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai, mokinių tėvai, kviestiniai svečiai.

  Veiklų aprašymas:
  Jovaro progimnnazijos draugystės knygos "Vaikai, gyvenkime draugiškai" kūrimas. Tikslinės klasių valandėlės. Kviestinio svečio paskaitos - diskusijos mokyklos pedagogams ir mokinių tėvams. Draugų draugo ir draugiškiausio mokytojo rinkimai. Mokinių seimo atstovų bendra veikla su ikimokyklinių įstaigų ir specialiųjų ikimokyklinių įstaigų ugdytiniais. Baigiamasis renginys (rinkimų nugalėtojų apdovanojimai, knygos bibliotekai įteikimas, filmukų peržiūra). Dalyvavimas kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose.

Grįžti Viršus