Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Klaipėdos "Versmės" specialioji mokykla-darželis

  Įstaigos pavadinimas: Klaipėdos "Versmės" specialioji mokykla-darželis

  Savivaldybė: Klaipėdos m. sav.

  Adresas: Kalnupės g. 6, Klaipėda

  Kokią idėją norite išreikšti planuojamomis veiklomis?
  Gaminti apyrankę su užrašu "Gerbdamas kitus gerbiu save" ir padovanoti ją žmogui (klasės/grupės draugui, bendruomenės nariui), kurį esi įžeidęs, nuskriaudęs ar tam, su kuriuo tiesiog nenori draugauti.

  Kas dalyvaus? (pvz., moksleiviai, mokytojai, tėvai, kiti žmonės)?
  Visa įstaigos bendruomenė

  Veiklų aprašymas:
  1. Įvadinis pokalbis klasėse, grupėse. Pokalbiuose trumpai akcentuojama patyčių (nepagarbaus elgesio su kitu) esmė. Vėliau kancentruojamasi į tai, kodėl MES tyčiojamės. Vaikai skatinami išreikšti savo supratimą, jų pastebėjimai registruojami ir aptariami. Apibendrinant formuluojamas tikslas: parodyti dėmesį ir pagarbą žmogui, kuris tau yra nesimpatiškas, neįdomus, nesupratingas, iš kurio tyčiojaisi arba stebėjai, kaip tai daro kiti. Siūloma visiems gaminti apyrankę su užrašu. Ramiai ir tyliai galvoti, kam ją dovanosi. Prie apyrankės galima prodėti laiškelį su keletu asmeniškų, šiltų žodžių adresatui. Prieš rašant žodžius pasitarti su suaugusiu: mokytoju, auklėtoju, mama... 2. Žiūrėti filmus "Draugystė", "Nekektėk tyloje" ir juos aptarti. Aptariant svarstyti klausimus: Ar norėtum būti patyčias patiriančiojo vietoje? Kodėl norėtum arba nenorėtum? Ar gali taip atsitikti, kad patyčias patirsi tu? 3. Savaitės uždarymas. Dovanojamos apyrakės, vyksta apibendrinantis pokalbis: Ką naujo sužinojau apie patyčias?

Grįžti Viršus